Voor iedereen vanaf 15 jaar; voor studenten van HBO5, hogeschool en universiteit

Opvoedingsproject

Als internaat en peda in het katholiek onderwijs willen we jongeren begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Wij doen dit in direct contact met de ouders.

Om zeer uiteenlopende redenen kiezen ouders en jongeren voor een internaat of peda als ondersteuning in het leer-, leef- en studieproces. Het internaat/peda waarborgt rust en een zekere mate van vrijheid.

De studenten kunnen hun tijd zelfstandig indelen. Zij zorgen zelf voor hun maaltijden en de bijhorende afwas. Wekelijks onderhoud van hun kamer is een noodzakelijk kwaad. Het internaat/peda biedt een studieomgeving, een studieklimaat en stelt middelen te beschikking om de leerstof in te oefenen.

Jongeren kiezen voor een studierichting die ze in een school van hun keuze op bereikbare afstand van het internaat/peda kunnen volgen. Ze kunnen rekenen op begeleiding van opvoeders en ondersteuning van medestudenten. Een open dialoog met de ouders stimuleert de werking van het internaat/peda. Hoewel ouders een deel van hun taak aan het internaat/peda delegeren, wensen ze te participeren aan dit opvoedingsgebeuren. De specifieke begeleiding van hun zoon of dochter, alsook het christelijk opvoedingsproject en de wijze waarop dit dag na dag in het internaat/peda wordt gerealiseerd, vormen de basis van deze dialoog.

Aandacht voor de individuele groei en voor het welbevinden van elke student naast de zorg voor de positieve evolutie van de groep veronderstelt een grote deskundigheid van het opvoedend personeel en overleg met alle betrokkenen. In het groeien naar volwassenheid is het leren omgaan met anderen van wezenlijk belang. Het internaat/peda biedt jongeren de kans om samen met anderen op te groeien: die anderen leren kennen, hen waarderen in hun eigenheid en leren rekening houden met de mogelijkheden en grenzen van iedereen zijn essentiƫle sociale vaardigheden die in het internaat/peda ontwikkeld worden. Het internaat/peda, als katholiek onderwijsinstelling, wil alle jongeren die deze extra groeikansen nodig hebben, bereiken. Hun zorg gaat bovendien uit naar die jongeren die, omwille van de gezinssituatie, in hun groei bedreigd zijn. Gekwetste jongeren ondervinden de helende werking van het mogen en kunnen samenleven met anderen op internaat/ peda. Om deze laatste doelstelling te realiseren is een brede, dragende, gezonde groep nodig.