Voor iedereen vanaf 15 jaar; voor studenten van HBO5, hogeschool en universiteit

Werking

Hoe gaat het er in de praktijk aan toe?

We bieden fysieke en emotionele veiligheid

In de eerste plaats willen we zorgen voor jouw veiligheid in Pedarooienberg. De begeleiding die aanwezig is tijdens de openingsuren. De aanwezigheid van een preventieadviseur in de organisatie. De videobewaking aan de voordeur als technische hulp voor de begeleiders. En de identiteitscontrole van bezoekers zorgen ervoor dat jij veilig aanwezig kan zijn in Pedarooienberg. Maar jezelf veilig voelen wilt ook zeggen dat je jezelf goed moet voelen en daarvoor hebben we op Pedarooienberg  individuele begeleiders en vertrouwenspersonen die allemaal mee willen werken aan jou welbevinden en emotionele veiligheid. 

Aanwezigheid als basishouding van de begeleider. 


Pedarooienberg is geopend van zondagavond 19.30 uur tot vrijdagavond 17.30 uur. De begeleiding is tijdens die periode bereikbaar en beschikbaar in het gebouw. Het internaat/peda heeft een aanwezigheidsbord waarop iedereen, studenten en begeleiding,  zijn of haar aanwezigheid kenbaar maakt. Op die manier weten we van elkaar wie aanwezig is.

Na schooltijd kom je naar de begeleiding die je ontvangt in het ontspanningslokaal.

Je vertelt aan de begeleiding wat je plannen zijn voor de avond. Heb je schoolwerk dan vertel je dit aan de begeleiding en maak je een afspraak voor studiebegeleiding. Ga je buiten, dan vertel je de begeleiding waar je heen gaat en met wie je afspreekt. De begeleider zal doorheen de avond rondgaan zowel in het gebouw als buiten het gebouw met als doel actief deel te nemen aan het leven op internaat en peda om zo het welbevinden van alle leerlingen en studenten te bevorderen. 

Het bevorderen van sociale ontwikkeling

Jongeren hebben recht op inspraak in de werking, zo bestaat de studentenraad op school en hebben wij een pedaraad van leerlingen en studenten. Soms horen wij jongeren zeggen dat ze geen nood hebben aan inspraak. Het vraagt immers een opoffering, van de weinige vrije tijd die ze hebben, om naar deze vergadering te gaan. Dat een pedaraad niet nodig is vinden ze dan. Onze visie is dan dat we de methode van inspraak aanpassen en niet de groep van jongeren aan de methode, elk jaar opnieuw zoeken we met de jongeren naar een manier van inspraak, want inspraak dat moet er zijn.
Jongeren leren dingen samen te doen en dat in samen ook onderling verschil mag bestaan. Dat respect voor andermans spullen samengaat met zorg voor eigen materiaal.

Samen leven en leren

Samen leven betekent samen koken, TV kijken, samen activiteiten doen/organiseren, al dan niet met begeleiding.

Je kookt in de keuken van je slaapgang en je eet in de keuken aan de daarvoor voorziene tafel. Zo heb je elke avond contact met je medestudenten van het verdiep. 
Je spreekt met je medestudenten af welk programma gekeken zal worden op TV of je kijkt in het ontspanningslokaal of in de zitplaats TV. Zeker vind je een toestel om je favoriete programma te kijken en vast is er nog wel iemand die samen met jou wil kijken. 
De begeleiding organiseert verschillende activiteiten. Je beslist zelf of je aan deze wens deel te nemen of niet. Pedarooienberg voorziet steeds 50% van de onkosten van de activiteit, de andere 50% betaal je zelf. We zoeken natuurlijk naar activiteiten die niet te duur zijn zodat iedereen de kans heeft deel te nemen.
Je kan ook samen met andere studenten een activiteit organiseren, de begeleiding zal je graag helpen in de organisatie. 

Socialisatie door overdracht van waarden en normen

Jouw vrijheid stopt daar  waar de vrijheid van een ander start. Respect voor en naar elkaar vinden we dan ook belangrijk binnen Pedarooienberg. Dat een studentenleven vaak geassocieerd wordt met fast-food en gebruik van alcoholische dranken betreuren wij, daarom dat wij streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam. 

Beleefdheid en respect voor elkaar

Je gaat op een fijne manier om met medestudenten. Je hebt respect voor eenieders vrijheid en eigenheid.  

Gezonde levensstijl aanleren, een gezonde geest in een gezond lichaam.

Je kookt zelf je eigen maaltijd. Heb je geen zin in koken, na een zware lesdag of stagedag dan kan je gebruik maken van onze opwarmmaaltijden die een gezond alternatief zijn voor de lokroep van ‘fastfood’.
Alcohol drinken we niet in Pedarooienberg en ook niet op het domein. Logisch worden elke vorm van  drugs niet toegestaan in Pedarooienberg en kan het niet anders dan dat bezit van enige drug leidt tot een schorsing.

Respect voor een goede nachtrust.


Ben je jonger dan 18 jaar dan ben je om 22.30 uur op je kamer, ben je 18 jaar of ouder dan ben je om 00.30 uur ten laatste op je kamer. Vanaf  22.00 uur ben je stil op de slaapgangen.

Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling

Wij willen jou positief stimuleren en ondersteunen in het leren. Hoewel je het eigenlijk studeren zelf zal moeten doen, willen we je helpen als je het vraagt. Wij gaan daarvan niet uit van een controlerende rol, wel van een ondersteunende rol. 
We gaan ervan uit dat een nette omgeving zorgt voor rust in het hoofd.